naukowa

Management of enterprise development in the conditions of institutional changes and reforming of the economy

by

A monograph

Book Cover: Management of enterprise development in the conditions of institutional changes and reforming of the economy

Management of enterprise development in the conditions of institutional changes and reforming of the economy, red. V. Nitsenko, T. Mostenska, A. Mardani, Bookmarked Publishing & Editing, Odessa – Kyiv – Skudai-Johor – Olsztyn  2019, 200 s. [wersja elektroniczna: ISBN 978-83-952465-4-8].

▪Redakcja: prof. dr hab. Vitalii Nitsenko (Odeski Uniwersytet Narodowy im. Ilji Miecznikowa), prof. dr hab. Tetiana Mostenska (Narodowy Uniwersytet Biozasobów i Zarządzania Naturą Ukrainy), dr Abbas Mardani (Universiti Teknologi Malaysia)

Recenzja: prof. dr hab. Alvydas Baležentis (Uniwersytet Michała Römera w Wilnie), prof. dr hab. Katarzyna Głąbicka-Auleytner (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu), prof. dr hab. Svitlana Gutkevych (Uniwersytet Europejski, Kijów), prof. dr hab. Mykola Parchomets (Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny), dr hab. Olena Dragan (Narodowy Uniwersytet Technologii Żywności, Kijów)
Skład i łamanie: Bookmarked Publishing & Editing.

Published:
Publisher: Bookmarked Publishing & Editing
Editors:
Cover Artists:
Genres:
Tags:

Jacek Lasota – Zasady sztuki wojennej

by
Book Cover: Jacek Lasota - Zasady sztuki wojennej
Editions:Paperback (Polish)
ISBN: ISBN 978-83-952465-1-7
Pages: 504
PDF (Polish)
ISBN: ISBN 978-83-952465-2-4
Pages: 504

Jacek Lasota, Zasady sztuki wojennej, Bookmarked Publishing & Editing, Warszawa 2019, 504 s. [wersja papierowa: ISBN 978-83-952465-1-7; wersja elektroniczna: ISBN 978-83-952465-2-4]

 • Recenzja: prof. dr hab. Stefan Antczak, dr hab. inż. Wiesław Marud
 • Redakcja techniczna: dr Kamil Sygidus
 • Opracowanie graficzne i typograficzne: dr Kamil Sygidus
 • Skład i łamanie: Bookmarked Publishing & Editing
 • Druk: Zakład Poligraficzny Spręcograf s.c.

Monografia Zasady sztuki wojennej, autorstwa dr. hab. Jacka Lasoty, posiada wszelkie predyspozycje do tego, by stać się podręcznikiem akademickim na kierunkach kształcenia związanych z bezpieczeństwem. Ta bogato ilustrowana publikacja łączy w sobie szeroki zasób wiedzy teoretycznej z wymiarem praktycznym. Nie mogło być inaczej, skoro jej autor jest jednocześnie pracownikiem naukowym Akademii Sztuki Wojennej oraz czynnym i doświadczonym (także w zagranicznych misjach) wojskowym w stopniu pułkownika. Oprócz scharakteryzowania podstawowych pojęć (takich jak strategia, sztuka operacyjna, taktyka, prawa wojny, prawa walki zbrojnej i zasady sztuki wojennej), autor analizie poddał również poglądy wybranych teoretyków i dowódców. W gronie 24 omówionych ujęć znalazły się m.in. te autorstwa Sun Tzu, Juliusza Cezara, Fryderyka II Wielkiego, Carla von Clausewitza, Antoine-Henri Jominiego, Ferdynanda Focha, Heinza Guderiana, Erwina Rommla, Michaiła Tuchaczewskiego, Stanisława Roli-Arciszewskiego, Władysława Sikorskiego, Franciszka Skibińskiego, Basila Henry'ego Liddell Harta, Ernesto Che Guevary, Stanisława Kozieja oraz wielu innych.

Sednem publikacji jest omówienie zasad sztuki wojennej na przykładzie 25 wybranych bitew i bojów z historii wojen - od starożytności do czasów współczesnych. Pomiędzy pierwszą (bitwa pod Kadesz w 1274 r. p.n.e.) i ostatnią z omówionych (Opreracja "Płynny Ołów" z przełomu 2008 i 2009 roku) występuje aż 3282 lat różnicy! Dzięki tej przekrojowości Czytelnik ma szansę prześledzić, jak sztuka wojenna oraz dominujące w poszczególnych epokach zasady przeobrażały się z upływem lat, dekad, stuleci, a nawet tysiącleci. Pomimo wysokiego poziomu merytorycznego oraz waloru edukacyjnego, materiał został podany w sposób niezwykle przystępny oraz interesujący dla czytelnika.

Oprócz scharakteryzowanych powyżej atutów merytorycznych książki, warto zwrócić uwagę na jej wykończenie. Wkład wykonano z wysokiej jakości matowego papieru kredowego, co przełożyło się na czytelność i atrakcyjny wygląd zamieszczonych w książce ilustracji, map, schematów i tabel. Okładkę opatrzono w skrzydełka, na których umieszczono wygodny w użytkowaniu spis treści. Całość dopełnia elegancka i miła w dotyku folia soft touch, którą pokryto oprawę.

Dla wszystkich zainteresowanych nabyciem tej pozycji mamy dobrą wiadomość - już niedługo (czerwiec 2020) ukaże się drugie wydanie Zasad sztuki wojennej - poprawione, uzupełnione, w zdecydowanie większym nakładzie i jeszcze atrakcyjniejszej formie! Szczegóły niebawem.

Published:
Publisher: Bookmarked Publishing & Editing
Cover Artists:
Genres:
Tags:
Excerpt:

Wersja demonstracyjna książki (strony tytułowe, strona z ISBN, spis treści, pierwsze strony wstępu, rozdziałów, zakończenia, bibliografii oraz pełne spisy tabel i rysunków, a także ostatnia strona).

Uwaga! Interaktywność w przypadku spisów treści, rysunków i tabel działa wyłącznie w przypadku stron zamieszczonych w wersji demonstracyjnej, w pełnej wersji książki są one w pełni funkcjonalne]

Pełna okładka książki ze skrzydełkami:


Wielowymiarowość kategorii bezpieczeństwa. Ujęcie interdyscyplinarne (tom II)

by

Wielowymiarowość kategorii bezpieczeństwa. Ujęcie interdyscyplinarne (tom II), red. M. Chełminiak, K. Sygidus, P. Kolmann, Bookmarked Publishing & Editing, Olsztyn 2017, 248 s. [ISBN 978-83-947862-2-9]

 • Wydawca: Bookmarked Publishing & Editing
 • Skład i łamanie: Kamil Sygidus
 • Druk: Zakład Poligraficzny Spręcograf s.c.

Fragment demonstracyjny publikacji, zawierający okładkę, stronę tytułową, spis treści oraz wstęp (kliknij w link by wyświetlić).

Ukraina po Rewolucji Godności. Prawa człowieka – tożsamość narodowa

by
Book Cover: Ukraina po Rewolucji Godności. Prawa człowieka – tożsamość narodowa

Ukraina po Rewolucji Godności. Prawa człowieka – tożsamość narodowa, red. T. Lachowski, V. Mazurenko, Uniwersytet Łódzki, Bokmarked Publishing & Editing, Łódź-Olsztyn 2017, 262 s. [wersja papierowa: ISBN 978-83-947862-3-6; wersja elektroniczna: 978-83-947862-4-3].

 • Wydawca: Bookmarked Publishing & Editing
 • Redakcja techniczna, grafika na okładce: Kamil Sygidus
 • Opracowanie graficzne, typograficzne, skład i łamanie: Bookmarked Publishing & Editing

Publikacja ukazała się dzięki wsparciu:
– Uniwersytetu Łódzkiego;
– Odeskiego Uniwersytetu Narodowego im. Ilji Miecznikowa;
– Konsulatu Honorowego Ukrainy w Łodzi;
– Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi;
– Portalu „Obserwator Międzynarodowy”;
– Portalu polsko-ukraińskiego „PolUkr.net”;
– Portalu „Infor.pl”.

Serdecznie dziękujemy za owocną współpracę redaktorom książki, jej recenzentom, a także autorom poszczególnych rozdziałów.

Publikacja jest dostępna online w serwisach Academia.edu oraz ResearchGate.net (kliknij aby przejść do pliku).

Zachęcamy także do bliższego zapoznania się z okładką publikacji (kliknij aby przejść do pliku).

Wielowymiarowość kategorii bezpieczeństwa. Wymiar społeczny (tom 1)

by

Wielowymiarowość kategorii bezpieczeństwa. Wymiar społeczny (tom 1), red. K. Sygidus, P. Łubiński, D. Svyrydenko, Bokmarked Publishing & Editing, Olsztyn – Kraków – Kijów 2018, 190 s. [wersja papierowa: ISBN 978-83-947862-6-7; wersja elektroniczna: ISBN 978-83-947862-5-0]

 • Wydawca: Bookmarked Publishing & Editing
 • Skład i łamanie: Kamil Sygidus
 • Druk: Zakład Poligraficzny Spręcograf s.c.

Książka składa się z 16 artykułów naukowych (w tym 5 napisanych w języku angielskim), dotykających różnych aspektów problematyki bezpieczeństwa społecznego. Zawarte w niej rozdziały zostały napisane przez 24 autorów (w tym 14 zagranicznych). W tym gronie znaleźli się m.in. siedmiu doktorów habilitowanych oraz ośmiu badaczy ze stopniem naukowym doktora. Autorzy reprezentują łącznie 15 ośrodków naukowych, w tym 6 z zagranicy.
Zapraszamy do zapoznania się z fotografiami prezentującymi efekt końcowy naszej pracy, okładką w formacie PDF, a także materiałem promocyjnym (pliki wersji elektronicznej książki zawierające stronę tytułową, spis treści, przedmowę i stronę końcową) w 2 wersjach: a) tzw. rozkładówki oraz b) układu pojedynczych stron.

Niniejsza publikacja stanowi kontynuację dociekań naukowych prowadzonych na łamach publikacji pt. „Wielowymiarowość kategorii bezpieczeństwa. Ujęcie interdyscyplinarne” (2016) oraz wydanego pod tym samym tytułem tomu 2 (2017). Jednocześnie, jest to pierwsza książka wydana po przeorganizowaniu serii, w ramach której poszczególne tomy dedykowane będą odtąd wybranym wymiarom kategorii bezpieczeństwa. W związku z powyższym, już teraz zapraszamy Państwa do udziału w kolejnych publikacjach z tej serii. Szczegółowe informacje nt. nowych przedsięwzięć wydawniczych zostaną opublikowane już wkrótce!

Pragniemy serdecznie podziękować recenzentom, redaktorom anonsowanej monografii oraz – przede wszystkim – autorom zawartych w niej rozdziałów, za trud włożony w jej pomyślną realizację.

Mariusz Rozwadowski – Współczesne zarządzanie w służbie dla bezpieczeństwa wewnętrznego

by
Book Cover: Mariusz Rozwadowski - Współczesne zarządzanie w służbie dla bezpieczeństwa wewnętrznego

Mariusz Rozwadowski, Współczesne zarządzanie w służbie dla bezpieczeństwa wewnętrznego, Bookmarked Publishing & Editing, Kraków 2018, 216 s. [wersja papierowa: ISBN 978-83-947862-8-1; wersja elektroniczna: ISBN 978-83-947862-7-4]

 • Recenzja: prof. nadzw. dr hab. Marek Stefański, prof. nadzw. dr hab. Leszek F. Korzeniowski
 • Skład i łamanie: Bookmarked Publishing & Editing
 • Druk: Zakład Poligraficzny Spręcograf s.c.

Monografia autorstwa dr Mariusza Rozwadowskiego pt. Współczesne zarządzanie w służbie dla bezpieczeństwa wewnętrznego.

Poza niewątpliwą wartością merytoryczną oraz nowatorskością ujęcia badawczego publikacji, warto zwrócić uwagę na jej wykończenie. Wkład wykonany został z wysokiej jakości papieru kredowego (mat). Okładkę zaś wyposażono w skrzydełka, na których znalazły się informacje o autorze oraz wygodny spis treści. Oprawę pokryto elegancką i miłą w dotyku folią soft touch.

Wielowymiarowość kategorii bezpieczeństwa. Wymiar prawny, ekonomiczno-społeczny i międzynarodowy

by
Book Cover: Wielowymiarowość kategorii bezpieczeństwa. Wymiar prawny, ekonomiczno-społeczny i międzynarodowy
Editions:Paperback (Polish)
ISBN: ISBN 978-83-952465-0-0
Pages: 256
PDF (Polish)
ISBN: ISBN 978-83-947862-9-8
Pages: 256

Wielowymiarowość kategorii bezpieczeństwa. Wymiar prawny, ekonomiczno-społeczny i międzynarodowy, red. K. Sygidus, P. Łubiński, D. Svyrydenko, Bookmarked Publishing & Editing, Olsztyn – Kraków – Kijów 2018, 256 s. [wersja papierowa: ISBN 978-83-952465-0-0; wersja elektroniczna: ISBN 978-83-947862-9-8].

▪Recenzja: dr hab. Sergii Terepishchyi, dr Krzysztof Szulborski;
▪Skład i łamanie: Bookmarked Publishing & Editing;
▪Druk: Zakład Poligraficzny Spręcograf s.c.

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com

  Cart